Մագիստրատուրա

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն (ՀԱՀ) առաջարկում է մագիստրոսական կրթական ծրագրեր, որոնք խորացված դասընթացների, ինքնուրույն ուսումնառության և հետազոտության միջոցով զարգացնում են քննադատական վերլուծություն և տալիս են խորացված գիտելիքներ: Դիմել կարող են բակալավրի կամ համարժեք աստիճան ստացած շրջանավարտները և բակալավրի կրթական ծրագրի ավարտական կուրսում սովորող ուսանողները, ովքեր կավարտեն նախքան ՀԱՀ-ում դասերի սկիզբը:

Մանրամասն ուսումնասիրեք սույն կայք-էջը առկա ծրագրերին, ընդունելության գործընթացին, դիմում-հայտի պահանջներին, թեստերի թիրախային միավորներին, դիմելու ընթացակարգին, վերջնաժամկետներին և ավելիին ծանոթանալու համար: Հարցերի դեպքում այցելեք մեր Հաճախակի տրվող հարցերի կայք-էջը կամ ուղիղ կապ հաստատեք մեզ հետ:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՀ-ն առաջարկում է տասը մագիստրոսական կրթական ծրագիր` առաջարկված չորս ֆակուլտետներում, աջ կողմում նշված մասնագիտություններով: Այցելե՛ք Ձեր նախընտրած մասնագիտության կայք-էջը՝ ծրագրի նպատակների, ուսանողների ձեռքբերումների, ինչպես նաև դասընթացների, դասախոսական կազմի, շրջանավարտների հաջողությունների, և ավելիի մասին իմանալու համար: Կարդալ ավելին

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ ԵՎ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն: Մենք ընտրում ենք այնպիսի ուսանողներ, ովքեր ունեն ՀԱՀ-ում հաջողության հասնելու հմտություններ և կարողություններ, և ուզում ենք համոզված լինել, որ ՀԱՀ-ը համապատասխանում է դիմորդի կրթական և աշխատանքային գործունեության նպատակներին: Դիմումը հանձնելուց անմիջապես հետո այն ենթարկվում է տեխնիկական դիտարկման: Եթե Ձեր դիմումն ամբողջական է և համապատասխանում է ընդունելության ընդհանուր և ծրագրերին հատուկ պահանջներին, ապա կրթական ծրագրերի, այնուհետև նաև մագիստրոսական ընդունելության հանձնաժողովները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են Ձեր դիմումը: Կարդալ ավելին

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Խրախուսում ենք ուսումնասիրել դիմում-հայտի պահանջները՝ նախքան ՀԱՀ դիմելը կամ դիմելուն զուգահեռ: Կարդալ ավելին

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁ

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ՀԱՀ-ում ուսումնառության ֆինանսավորմանը` ընդունելության պահից մինչև ուսումնառության ավարտը: Ընդունվելուց հետո և համալրվելուն պես՝ ուսանողները պայմանագիր են կնքում ՀԱՀ-ի հետ, ըստ որի սահմանվում է ուսանողների վարձի չափը՝ մինչև պայմանագրի ավարտը: Բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով: Կարդալ ավելին

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

2022թ-ի  աշնանային ընդունելության դիմում-հայտն արդեն հասանելի է im.aua.am կայքում։ Դիմում-հայտը  սկսելու համար նախ ստեղծեք և հաստատեք Ձեր անձնական էջը: Այնուհետև՝ ընտրեք “Submit an Application for Admission to Graduate Study” տարբերակը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս պահպանել Ձեր դիմումը և ետ վերադառնալ փոփոխություններ կատարելու համար: 

Նախքան դիմում-հայտ լրացնելը՝ խրախուսում ենք ուսումնասիրել դիմում-հայտի պահանջները:

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Ընդունելության գրասենյակը դիմումները մեկնարկում է վերջնաժամկետից շատ ավելի վաղ: Խիստ քաջալերում ենք լրացնել և հանձնել Ձեր դիմում-հայտը հնարավորինս շուտ՝ մինչև վերջնաժամկետը: Վերջնաժամկետից հետո հանձնված յուրաքանչյուր դիմում փոխանցվում է ընդունելության հաջորդ փուլ: Այլ վերջնաժամկետ չլինելու դեպքում դիմումները պարզապես չեն քննարկվում:

GRAD DDL-Arm

* Կառավարման մագիստրոսական (MSM) կրթական ծրագրի դիմորդները չեն կարող դիմել շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետով, քանի որ ծրագրի դասերը սկսվում են ամռանը: Մնացած ծրագրերի համար ներկայացված ամբողջական դիմում-հայտերը շարունակելի ընդունելության ժամանակ կքննարկվեն՝ ըստ տեղերի առկայության:

MSE, ME IESM և MS CIS ծրագրերի դիմորդները, ովքեր չունեն պահանջվող համապատասխան կրթություն, ընդունվելու դեպքում, պետք է անցնեն հունիսին սկսվող նախապատրաստական դասընթացներ: Նման դիմորդները նախընտրելի է դիմեն վաղ կամ կանոնավոր վերջնաժամկետով: Շարունակելի վերջնաժամկետով դիմողները պետք է մոտենան համապատասխան ծրագրին մինչև մայիս ամսվա վերջ՝ ճշտելու, արդյոք պետք է անցնեն տվյալ դասընթացները, նույնիսկ, եթե դեռ չեն հանձնել դիմում հայտը կամ չեն ստացել ընդունելության որոշումը: Այցելե՛ք admissions.aua.am/graduate/application-requirements, և կարդացեք 8-րդ կետը՝ պահանջվող կրթության մանրամասներին ծանոթանալու համար

ԻՆՉՊԵՍ ՎԵՐԱԴԻՄԵԼ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդներն ավելի շատ են, քան հատկացված տեղերը: Եթե չեք ընդունվել ՀԱՀ, խրախուսում ենք վերադիմել ապագայում: 

Մինչ վերադիմելը, խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ վերադիմելու ընթացակարգին` համոզված լինելու համար, որ համապատասխանում եք ընդունելության բոլոր պահանջներին: Կարդալ ավելին

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Այս կայք-էջում ընդգրկված տեղեկատվությունը ընդհանրական է և ենթակա է փոփոխման: Եթե չգտնեք Ձեր հարցի պատասխանն այնտեղ, նամակ ուղարկեք Ընդունելության գրասենյակի [email protected] էլ․ հասցեին: Խրախուսում ենք նաև ստուգել Ձեր նախընտրած մասնագիտության կայք-էջը, ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մագիստրոսական ծրագրերի ընդունելության կանոնակարգն այս հղումով՝ ծրագրերի, ընդունելության կարգի և ավելիի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար: Կարդալ ավելին

ԹՌՈՒՑԻԿՆԵՐ

Հետաքրքրվա՞ծ եք տեսնելու մագիստրոսական ծրագրերի ընդունելության ընթացակարգի, ուսման վճարի և ուսումնական ծրագրերի վերաբերյալ մեր թռուցիկները PDF ֆորմատով։ Այցելեք մեր թռուցիկների կայք-էջը: Կարդալ ավելին