Դիմում-հայտի պահանջներ

 

Մանրամասն ուսումնասիրեք ստորև նշված տեղեկատվությունը՝ ամբողջական և ընդունելության պահանջներին համապատասխան դիմում-հայտ ներկայացնելու համար: Գարուն 2021 և Աշուն 2021 ընդունելություններին դիմելու պահանջները մի փոքր տարբեր են: Այդ իսկ պատճառով ուշադիր և մանրազնին դիտարկեք յուրաքանչյուր կետը:


1. Մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության դիմում-հայտ

Ներկայացրե՛ք ամբողջական դիմում-հայտ` ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նշված է սույն կայքէջում և դիմում-հայտի ցուցումներում: Հասկանում ենք, որ դիմում-հայտի բոլոր պահանջները (համալսարանի գնահատականների քաղվածքը, դիպլոմը և այլն) բավարարելը դժվար է կորոնավիրուսի համաճարակի ներկայիս պայմաններում։ Այդ իսկ պատճառով մագիստրոսական ծրագրերի ընդունելության հանձնաժողովները կցուցաբերեն ճկունություն և անհատական մոտեցում՝ ուշ ներկայացված բոլոր փաստաթղթերի հանդեպ:

Գարուն 2021 ընդունելության դիմորդներին՝ դեկտեմբերի 2-ից ի վեր յուրաքանչյուր թերի ներկայացված դիմում կճանաչվի անվավեր: Աշուն 2021 ընդունելության դիմորդներին՝ թերի, ոչ ամբողջական դիմումները կտեղափոխվեն հաջորդ վերջնաժամկետ, իսկ Շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետից հետո (Կառավարման (MSM) ծրագրի դիմորդների համար կանոնավոր ընդունելության վերջնաժամկետից հետո) բոլոր թերի դիմումները կճանաչվեն անվավեր:

 


2ա. Անգլերենի իմացություն

Ներկայացրե՛ք անգլերենի իմացությունը հաստատող վավեր և պաշտոնական արդյունքներ հետևյալ տարբերակներից մեկի միջոցով․

 • TOEFL iBT կամ TOEFL iBT Home Edition Test (թիրախային միավոր՝ 79)
 • IELTS Academic կամ IELTS Indicator Exam (թիրախային միավոր՝ 6.5)
 • Անգլերենի իմացության թեստից ազատում – համապատասխանում են այն դիմորդները, ում համար անգլերենը մայրենի լեզու է, կամ մոտ է մայրենիին։ Հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար կարդացեք Անգլերենի իմացության թեստից ազատվելու կանոնակարգը։ Դիմելու համար այցելե՛ք և լրացրե՛ք դիմում-հայտն այստեղ։
 • Ներքին գնահատում – Գարուն 2021 և Աշուն 2021 ընդունելության դիմորդներին ՀԱՀ-ն առաջարկում է այս ներհամալսարանկան անգլերենի ստուգման տարբերակը: Ձեր՝ անգլերեն խոսելու, լսելու, ինչպես նաև գրավոր իմացությունը կստուգվի հարցազրույցի ընթացքում: Յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագիր կունենա ստուգման իր ձևաչափը: Աշուն 2021 ընդունելության դիմորդները (բացառությամբ MBA ծրագրի դիմորդների) պետք է  ուշադրություն դարձնեն այն փաստին, որ Կրթական ծրագրերի ընդունելության և Մագիստրոսական ընդունելության հանձնաժողովները նախապատվությունը կտան այն դիմորդներին, ովքեր հանձնել են թեստերից որևէ մեկը (TOEFL iBT, TOEFL iBT Home Edition Test կամ IELTS Academic, IELTS Indicator Exam) կամ ազատվել են անգլերենի թեստից:

Թեստի արդյունքների վավերականություն և հաշվետվություն

TOEFL iBT/ IELTS թեստերի արդյունքները վավեր են երկու տարի՝ թեստը հանձնելու պահից մինչև դիմում-հայտի հանձնելու օրը: Պետք է վստահ լինեք, որ ուղարկել եք Ձեր քննության պաշտոնական արդյունքները ՀԱՀ՝ նշելով ՀԱՀ-ի համալսարանական կոդը, ինչպես նշված է ստորև՝

 • TOEFL iBT կոդ – 4151
 • IELTS Academic – 40 Baghramyan Ave, Yerevan

2բ. Մագիստրոսական ստանդարտացված թեստեր

Որոշ ծրագրեր պահանջում են մագիստրոսական ստանդարտացված թեստերի պաշտոնական արդյունքներ հետևյալ տարբերակներից՝ GRE (quantitative section), GMAT (quantitative section), կամ LSAT (ներառյալ առկա տնային թեստերը)` կախված նրանից, թե որ ծրագրին եք դիմում, ինչպես նշված է այստեղ: Այս թեստերից որևէ մեկը չի պահանջվում Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների, Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման և Սոցիալական արդարություն և մարդու իրավունքների ծրագրերի դիմորդներից: Որոշ դիմորդներ կարող են պաշտոնապես ազատվել GRE, GMAT կամ LSAT թեստը հանձնելուց, եթե համապատասխանում են որոշակի պահանջների: Մաթեմատիկայի ստուգման ներքին գնահատման տարբերակ կառաջարկվի այն դիմորդներին, ովքեր չեն կարողանա հանձնել պահանջվող թեստերից որև մեկը:

GRE/GMAT թեստից ազատում – Կարող են դիմել Կառավարման, Տնտեսագիտության, Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման, Համակարգչի և տեղեկույթի գիտության ծրագրերի դիմորդները, ովքեր համապատասխանում են ներքոնշյալ պահանջներին՝

Կառավարում (MSM) ՀԱՀ-ի Գործարարության ծրագրի ուսանողները կամ շրջանավարտները, ովքեր ունեն.

 • B- կամ ավելի բարձր գնահատական գործարար մաթեմատիկա և վիճակագրության ներածություն դասընթացներից
 • 3.0 և ավելի բարձր ընդհանուր միջին որակավորման գնահատական
ՀԱՀ-ի Համակարգչային գիտության, Տվյալագիտության, Ճարտարագիտության ծրագրերի ուսանողները կամ շրջանավարտները, ովքեր ունեն.

 • B- կամ ավելի բարձր գնահատական վիճակագրության դասընթացից
 • 3.0 և ավելի բարձր ընդհանուր միջին որակավորման գնահատական
Տնտեսագիտություն (MSE) ՀԱՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի ուսանողները կամ շրջանավարտները, ովքեր ունեն.

 • B կամ ավելի բարձր գնահատական հետևյալ դասընթացներից՝ գործարար մաթեմատիկա կամ համարժեք դասընթաց (հաշվարկ 1, միակ փոփոխական հաշվարկ, հաշվարկ՝ միայնակ փոփոխականներ) և կիրառական վիճակագրություն կամ համարժեք դասընթաց (վիճակագրություն, վիճակագրություն 1, հավանականություն և վիճակագրություն)
Արդյունաբերական ճարտարագիտություն և համակարգերի կառավարում (IESM), Համակարգչի և տեղեկույթի գիտություն (CIS) ՀԱՀ-ի Համակարգչային գիտության, Տվյալագիտության, Ճարտարագիտության ծրագրերի  ուսանողները կամ շրջանավարտները, ովքեր ունեն

 • 2.5 կամ ավելի բարձր ընդհանուր միջին որակավորման գնահատական
ՀԱՀ-ի Գործարարության, Անգլերեն և հաղորդակցության ծրագրերի ուսանողները կամ շրջանավարտները, ովքեր ունեն

 • B կամ ավելի բարձր գնահատական հետևյալ երեք դասընթացներից որևէ երկուսից՝
 • Հաշվարկ 1 կամ միակ փոփոխական հաշվարկ կամ գործարար մաթեմատիկա
 • կիրառական վիճակագրություն կամ վիճակագրություն
 • Էկոնոմետրիկայի ներածություն կամ մեքենայական ուսուցում

GRE/GMAT թեստից ազատվելու համար պետք է նամակ ուղարկեք [email protected] էլ․ փոստին՝ կցելով ՀԱՀ-ի Ձեր գնահատականների քաղվածքը և նամակը վերնագրեք հետևյալ կերպ՝ «GRE/GMAT թեստից ազատվելու հայտ»:

LSAT թեստից ազատումԻրավագիտության ծրագրի դիմորդները կարող են ազատվել LSAT թեստից, եթե ունեն բակալավրի կամ մագիստրոսի իրավաբանական կրթություն։ LSAT թեստից ազատվելու դիմում-հայտ կարող եք լրացնել այստեղ: Դիմե՛ք ընդունելության դիմում-հայտը հանձնելուց առնվազն չորս շաբաթ առաջ, որպեսզի մերժման դեպքում կարողանաք ժամանակին հանձնել LSAT թեստը և ՀԱՀ ուղարկել թեստի Ձեր պաշտոնական արդյունքը:

Ներքին գնահատում Աշուն 2021 դիմորդների համար – Եթե դիմում եք Հանրային առողջապահության, Կառավարման, Գործարար կառավարման, Տնտեսագիտության, Համակարգչի և տեղեկույթի գիտության և Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման ծրագրերին և չեք կարող հանձնել GRE կամ GMAT թեստերից որևէ մեկը,  ապա ներբեռնեք սույն ձևաթուղթը, լրացրեք, այնուհետև կցեք այն Ձեր դիմում-հայտին: Վերնագրեք այն հետևյալ կերպ՝ «Մաթեմատիկայի և վիճակագրության հասկացություններ»: Սույն փաստաթղթում կներկայացնեք մաթեմատիկայի և վիճակագրության Ձեր իմացությունը: Այս և ավելիի մասին ավելի մանրամասն կարող են հարցնել Ձեզ հարցազրույցի ընթացքում: Իրավագիտության ծրագրի դիմորդները, ովքեր չեն կարող հանձնել LSAT թեստը, կթեստավորվեն ներքին գնահատման տարբերակով: Թեստավորումը կընդգրկի իրավական ամփոփագրի հակիրճ վերլուծություն և տրամաբանական վիճաբանության հարցեր, նմանատիպ այն ամենին, ինչն ընդգրկված է LSAT թեստում:

Աշուն 2021 ընդունելության դիմորդները, բացառությամբ Գործարար կառավարման (MBA), պետք է տեղյակ լինեն, որ ընդունելության ժամանակ նախապատվությունը կտրվի նրանց, ովքեր հանձնել են GRE, GMAT կամ LSAT թեստը կամ ազատվել են թեստը հանձնելուց:

Ներքին գնահատում Գարուն 2021 դիմորդների համար – Կորոնավիրուսի համաճարակից դրդված ՀԱՀ-ն ազատել է դիմորդներին GRE, GMAT կամ LSAT թեստի հանձնումից: Գործարար կառավարման և Կառավարման դիմորդները պետք է լրացնեն սույն ձևաթուղթը և կցեն այն իրենց դիմումին՝ ներառելու  մաթեմատիկայի և վիճակագրության իրենց հասկացությունները:

Տեղափոխվող դիմորդները, ովքեր դիմում են Գործարար կառավարման, Կառավարման կամ Տնտեսագիտության ծրագրի ընդունելության համար պետք է լրացնեն սույն ձևաթուղթը և կցեն իրենց դիմումին՝ մանրամասնելու մաթեմատիկայի և վիճակագրության իրենց իմացությունը:

Տեղափոխվող դիմորդները, ովքեր չեն կարող հանձնել LSAT թեստը, պետք է պատրաստ լինեն հարցազրույցի ընթացքում պատասխանելու տրամաբանական հարցերի:

Թեստի արդյունքների վավերականություն և հաշվետվություն
GRE, GMAT կամ LSAT թեստերի արդյունքները վավեր են հինգ տարի՝ հանձնելու պահից մինչև դիմում-հայտը հանձնելու օրը: Պետք է վստահ լինեք, որ ուղարկել եք քննության Ձեր պաշտոնական արդյունքները ՀԱՀ՝ նշելով ՀԱՀ-ի համալսարանական կոդը, ինչպես նշված է ստորև՝

 • GRE կոդ – 0676
 • GMAT կոդ – 0284
 • LSAT կոդ – 0868

3. Երկու երաշխավորագիր նամակ

Երաշխավորագիր նամակները պետք է գրված լինեն ՀԱՀ-ի ձևաթղթի վրա: Երաշխավորողը անձամբ պետք է լրացնի ձևաթուղթը և հանձնի այն առցանց կամ էլ․ նամակի միջոցով՝ ուղարկելով [email protected] էլ․ փոստին: Բացի այն, որ երաշխավորագիր նամակի  ձևաթուղթը կարող եք ներբեռնել անմիջապես Ձեր դիմում-հայտից, այն ընդգրկել ենք նաև այստեղ՝

Հավելյալ ցուցումները մանրամասն ներկայացված են դիմում-հայտում: Երաշխավորագիր նամակների հետ կապված հարցերի և պատասխանների համար այցելեք այստեղ:


4. Ինքնակենսագրական/CV (առավելագույնը 4 էջ)


5. Անձնագրի սկանավորված տարբերակը (նկարի և գրանցման էջերը) կամ Ազգային նույնականացման քարտը` Հայաստանի քաղաքացիների համար


6. Մեկ լուսանկար` դիմում-հայտում նշված ցուցումներին համապատասխան


7. Չհատուցվող դիմումավճար

  Հայաստանի քաղաքացիների*, Հայաստանի հատուկ անձնագիր ունեցող անձանց և Լիբանանի քաղաքացիների համար
Միջազգային դիմորդների համար
Գարնանային ընդունելություն 15,000 ՀՀ դրամ 30,000 ՀՀ դրամ
Վաղ և կանոնավոր ընդունելություն 15,000 ՀՀ դրամ 30,000 ՀՀ դրամ
Շարունակելի ընդունելություն 25,000 ՀՀ դրամ 30,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացիներ են համարվում նաև ՀՀ Բարձրագույն և հետբուհական կրթության օրենքի 1-ին գլխի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված քաղաքացիները:

Դիմում-հայտի վճարի ազատում Արցախի բնակիչների համար՝ Արցախի բնակիչները կարող են ազատվել դիմում-հայտի վճարից: Ազատում ստանալու համար պետք է նամակ ուղարկել [email protected] էլ․ փոստին՝ կցելով անձնագրի սկանավորված տարբերակը՝ ապացուցելու համար, որ Արցախի բնակիչ եք: Սա պետք է անել նախքան ընդունելության դիմում-հայտի հանձնումը: Եթե հաստատենք Ձեր խնդրագիրը, ապա Ձեր դիմում-հայտի համար չեք վճարի:


8. Բակալավրի կամ համարժեք կրթության ապացույց

Դիմելիս պետք է ունենաք բակալավրի (կամ համարժեք) աստիճան կամ ուսումնառեք ավարտական կուրսում՝ հավատարմագրված կամ լիցենզավորված բարձրագույն կրթական հաստատությունում: Որոշ բաժիններ իրենց դիմորդներից պահանջում են որոշակի կրթություն կամ հատուկ դասընթացների իմացության առկայություն, որոնք դիմորդներն անցել են բակալավրի կրթական ծրագրում: Այդ ծրագրերն իրենց պահանջներով հանդերձ տեղադրված են ստորև՝

Ծրագրի անվանում Հավելյալ պահանջ բակալավրի կրթության մասին
Տնտեսագիտություն (MSE) Նախապատվությունը տրվում է այն դիմորդներին, ովքեր ստացել են  բակալավրի կրթական աստիճան հետևյալ մասնագիտություններից որևէ մեկում՝ տնտեսագիտություն, ֆինանսներ, պետական կառավարում, մաթեմատիկա, վիճակագրություն, կամ քանակական այլ ոլորտներում:
Համակարգչի և տեղեկույթի գիտություն (CIS) Բակալավրի կրթությունը պետք է լինի հետևյալ ոլորտներից որևէ մեկում՝

 • Մաթեմատիկա, գիտություն կամ ճարտարագիտություն 
 • Ոչ գիտական ոլորտներում ուսանած դիմորդները կարող են ընդունվել կախված իրենց անցած դասընթացներից և փորձից: Բակալավրի կրթությունը պետք է ներառի նվազագույնը երկու տարվա քոլեջի մակարդակի մաթեմատիկայի իմացություն՝ անցած լինելով հաշվարկ, գծային հանրահաշիվ և դիֆերենցիալ հավասարումներ, ինչպես նաև ֆիզիկական գիտություններ (ֆիզիկա, մեխանիկա, քիմիա, կենսաբանություն և այլն):
Արդյունաբերական ճարտարագիտություն և համակարգերի կառավարում (IESM) Դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կրթություն հետևյալ ոլորտներից որևէ մեկում՝

 • Մաթեմատիկա, գիտություն կամ ճարտարագիտություն
 • Ոչ գիտական ոլորտներում ուսանած դիմորդները կարող են ընդունվել կախված իրենց անցած դասընթացներից և փորձից: Բակալավրի կրթությունը պետք է ներառի նվազագույնը երկու տարվա քոլեջի մակարդակի մաթեմատիկայի իմացություն՝ անցած լինելով հաշվարկ, գծային հանրահաշիվ և դիֆերենցիալ հավասարումներ, ինչպես նաև ֆիզիկական գիտություններ (ֆիզիկա, մեխանիկա, քիմիա, կենսաբանություն և այլն):
Հանրային առողջապահություն (MPH) Դիմորդը պետք է լինի

 • առողջապահության ոլորտի մասնագիտական ծրագրերի շրջանավարտ (բակալավրի աստիճան կամ դրան համարժեք), ինչպիսիք են բժշկությունը, ատամնաբուժությունը, դեղագործությունը, անասնաբուժությունը կամ ունենա բուժքույրական գործի բակալավրի աստիճան, կամ
 • ունենա բակալավրի աստիճան հարակից ոլորտում (բնական գիտություններ, հասարակական գիտություններ, ինժեներություն և այլն) և նախընտրելի է ունենա երկու տարվա աշխատանքային/կամավորական փորձ՝ առողջապահության ոլորտում:
Իրավագիտություն (LL.M.) Դիմորդը պետք է ունենա իրավաբանական մասնագիտության և իրավաբանական ոլորտում գործող հնարավորությունների և մարտահրավերների վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ: Նախապատվությունը կտրվի այն դիմորդներին, որոնք ունեն իրավաբանական կրթություն (ներառյալ՝  առկա  կրթական աստիճան, ամառային դպրոցներ, վերապատրաստման դասընթացներ, պրակտիկա), անցել են իրավաբանական պրակտիկա կամ ունեն աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում:

9. Համապատասխան աշխատանքային փորձ

Որոշ ծրագրեր իրենց դիմորդներից պահանջում են աշխատանքային փորձ, մինչդեռ մյուս ծրագրերն աշխատանքային փորձ ունեցողներին տալիս են նախապատվություն:

Ծրագրի անվանում Պահանջ
Գործարար կառավարում (MBA) Դիմորդները պետք է ներակայացնեն փաստացի ապացույց՝ երեք տարվա, ամբողջ դրույք բիզնեսի որևէ ոլորտում իրենց աշխատանքային փորձի վերաբերյալ: Այս աշխատանքային փորձը պետք է ձեռք բերված լինի բակալավրի կրթական աստիճանը ստանալուց հետո: Աշուն 2021 ընդունելության դիմորդների համար՝ եթե սույն պահանջը չի բավարարվում դիմելու պահին, կարող եք ընդունվել պայմանական և ամբողջությամբ ընդունվել միայն այն ժամանակ, երբ Ձեր 3 տարվա աշխատանքային փորձի պահանջը լրանա մինչև 2021 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը:
Հանրային առողջապահություն (MPH) Այն դիմորդները, ովքեր ունեն բակալավրի կրթություն բնական կամ հասարակական գիտություններում կամ հարակից ոլորտներում, նախընտրելի է, որ ունենան երկու տարվա գործնական փորձառություն առողջապահության ոլորտում:
Իրավագիտություն (LL.M.) Աշխատանքային փորձը իրավաբանական ոլորտում նախընտրելի է, սակայն պարտադիր չէ:
Տնտեսագիտություն (MSE), Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ (PSIA), Սոցիալական արդարություն և մարդու իրավունքներ (MAHRSJ), Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում (TEFL) Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ, սակայն նախընտրելի է:

10. Այլ պահանջներ

Some programs have additional application requirements, listed below.

Ծրագրի անվանում Պահանջ
Գործարար կառավարում (MBA) Դիմորդը պետք է պատրաստակամություն և նվիրվածություն ցուցաբերի Գործարար կառավարման ծրագրում խստապահանջորեն ուսանելու մեջ: Երաշխավոր նամակներից մեկը պետք է լրացված լինի դիմորդի ներկա կամ նախորդ գործատուի ղեկավարության կողմից:
Կառավարում (MSM) Դիմորդը պետք է պատրաստակամություն և նվիրվածություն ցուցաբերի՝ գործարարության և կառավարման ոլորտներում խստապահանջորեն ուսանելու մեջ։
Իրավագիտություն (LL.M.) Ցուցադրել մեծ հետաքրքրություն և մոտիվացիա՝ ուսումնասիրելու և զբաղվելու իրավաբանությամբ:
Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում (TEFL) Ցուցադրել մեծ հետաքրքություն և ներուժ անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման ոլորտում՝ հաջողակ մասնագետ դառնալու համար, ինչը կապացուցվի դիմորդի նախորդ փորձով, նպատակի շարադրանքով և ընդունելության հարցազրույցով, եթե կիրառելի է: Ձեռք բերել 3.4 կամ ավելի միջին վորակավորման գնահատական 5.0 բալանոց սանդղակով:
Սոցիալական արդարություն և մարդու իրավունքներ (MAHRSJ) Պետք է գրեք հոդված, որը կնկարագրի մարդու իրավունքների մեկ խնդիր և այն լուծելու Ձեր ճանապարհային քարտեզը: Հոդվածը պետք է ներառի 1000 բառ և ունենա հետևյալ չափանիշները. ֆոնտ՝ Times New Roman, տառի չափ՝ 12pt, տողերի հեռավորություն՝ double-space: