Հետևյալ շեմերից ցածր կամ հավասար միավորներ հավաքած 2021 թվականի ամառ և աշուն դիմորդներին հնարավորություն կտրվի պահանջել ներքին գնահատում (տե՛ս 2a և 2b քայլերը մեր Դիմում-հայտի պահանջները էջում):

Անգլերենի իմացություն

 TOEFL iBT 67  IELTS Academic 5.5


Մագիստրոսական ստանդարտացված թեստեր