Անգլերենի իմացություն

 TOEFL iBT**  IELTS Academic**
PSIA 78 6․0
Մնացած բոլոր ծրագրերը 67 5․5

CIS և IESM ծրագրերը կարող են առաջարկել ներհամալսարանական ստուգման տարբերակն այն դիորդներին, ում թեստի արդյունքները ավտոոմատն մերժման շեմին հավասար, կամ  դրանից ցածր են։
** Ներառում է home-edition թեստերը:

Մագիստրոսական ստանդարտացված թեստեր*