Ծնողի անկյուն

Հարգելի՛ ծնող,
Այս էջում Դուք կգտնեք Ձեր երեխայի ընդունելությանը վերաբերող հուզող հարցերի պատասխանները: 


ՀԱՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն առաջարկում է հետևյալ բաժինները՝ բակալավրի քառամյա կրթական ծրագրի շրջանակներում.

Գործարարություն

Բաժինը տրամադրում է գիտելիքներ բիզնես կառավարման, մարքեթինգի, հաշվապահության և տնտեսագիտության ոլորտներում, զարգացնում վերլուծական կարողությունները, քննադատական մտածողությունը և որոշումներ կայացնելու հմտությունները: 

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 3-րդ կուրսից մասնագիտանալ հետևյալ ճյուղերում.

- Հաշվապահություն
- Մարքեթինգ

- Տնտեսագիտություն
- Ընդհանուր բիզնես

Անգլերեն և հաղորդակցություն

Բաժինը ուսանողներին տրամադրում է անգլերեն լեզվի և գրականության գիտելիքներ, զարգացնում քննադատական մտածողությունը ժամանակակից լրատվամիջոցների և գրական/մշակութային ոլորտներում: Շրջանավարտները ստանում են բավարար գիտելիքներ և հմտանում հանրային կապերի, գովազդի և կորպորատիվ հաղորդակցության, լրագրության, հրատարակչության, լրատվամիջոցների և թարգմանության ոլորտներում: 

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս մասնագիտանալ հետևյալ ճյուղերում.

-  Հանրային կապեր
- Գրավոր խոսք և թարգմանություն

- Ընդհանուր

Քաղաքականություն և պետական կառավարում - ՆՈՐ

Ծրագիրն ուսանողներին կտրամադրի միջառարկայական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքականության, հասարակության և կառավարման միջև փոխհարաբերությունները հասկանալու համար: Ծրագիրը կենտրոնանում է տեղական, ազգային և միջազգային մակարդակներում որոշումների կայացման և հակասությունների լուծման վրա, և թե ինչպես են փոխկապակցված ժողովրդավարությունը, քաղաքացիությունը, օրենքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները: Չնայած որ ծրագիրը գտնվում է հայկական համատեքստում, այն ներկայացնում է գլոբալ տեսանկյուն, ուսանողներին տալիս է գիտելիք և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքական և հասարակական մարտահրավերները հասցեագրման և համատեքստի համար ավելի ու ավելի փոխկապակցված աշխարհում: 

Համակարգչի գիտություն

Դասընթացներն ընդգրկում են մի շարք թեմաներ՝ զուտ տեսությունից մինչև գործնական ծրագրեր՝ մեխանիկա, արհեստական բանականություն, դինամիկ համակարգեր, էլեկտրամագնիսականություն, կրիպտոգրաֆիա և համակարգչային գրաֆիկա: Շրջանավարտներն աշխատաշուկա են մտնում որպես ծրագրային ապահովման մշակման մասնագետներ, տվյալգետներ, ֆինանսական վերլուծաբաններ, խաղերի մշակման մասանգետներ, ՏՏ նորաստեղծ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ և այլն: 

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս մասնագիտանալ հետևյալ ճյուղերում.

- Կիրառական մաթեմատիկայի մոդելավորում
- Համակարգչային գիտություն

- Ընդհանուր

Ճարտարագիտություն

Ծրագիրն ուսումնասիրում է գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի միջև համագործակցությունը (STEM) և ուսանողներին հնարավորություն տալիս հասկանալ բազմաբնույթ տեխնոլոգիական համակարգերը: Շրջանավարտներն աշխատաշուկա են մտնում հետևյալ ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ մեխանիկական, էլեկտրական և համակարգերի ճարտարագիտություն, համակարգչային գիտություն և ռոբոտիկա:

Տվյալագիտություն

Ծրագիրը տալիս է գիտելիքներ վիճակագրական մոդելավորման, մեքենայական ուսուցման և հաշվողական գիտությունների ոլորտներում: Շրջանավարտները կարող են աշխատել որպես տվյալագետներ, բիզնես վերլուծաբաններ, ինչպես նաև աշխատել բիոինֆորմատիկայի, համակարգչային գիտության, ճարտարագիտության, բնապահպանական գիտության և կենսաբանության ոլորտներում:   

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս մասնագիտանալ հետևյալ ճյուղերում.

- Բիզնես վերլուծաբանություն
- Բիոինֆորմատիկա

ՀԱՀ-ի բակալավրի ծրագրի շրջանակներում բացի հիմնական/մասնագիտական առարկաներից ուսանողներն ուսուցանում են նաև Ընդհանուր Կրթության առարկաներ: Ընդհանուր Կրթությունը տալիս է գիտելիքներ տարբեր բնագավառների վերաբերյալ, զարգացնում և ընդլայնում հեռանկարները և ամենակարևորը՝ զինում ուսանողներին օգտակար հմտություններով:

Արդեն ծանո՞թ եք բակալավրի բաժիններին, այժմ ծանոթացեք ընդունելության պահանջներին և ընթացակարգին.

Ինչպե՞ս դիմել Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

1. Այցելել ՀԱՀ-ի առցանց դիմում հայտերի կայք՝ im.aua.am: 
2. Ընտրել New User Registration և ստեղծել Ձեր (դիմորդի) էջը:
3. Մուտք գործել Ձեր (դիմորդի) էջ, ընտրել Submit an Application for Admission to Undergraduate Study:

*Դիմումը պետք է ստեղծել դիմորդի էլ. հասցեով և հենց ինքը՝ դիմորդը պետք է լրացնի իր դիմում-հայտը:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ներկայացնել ՀԱՀ դիմելուց

Ընդունելության համար դիմորդը պետք է ներկայացնի` 

- Ամբողջական դիմում-հայտ` ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերը
- Ավագ դպրոցի ավարտական վկայական կամ դրան համապատասխանող վկայական
- Պաշտոնական արդյունքները* հաստատող․
   Անգլերենի քննություն
   Մաթեմատիկայի քննություն

Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք այս հղումով։

*Դիմում-հայտը չի համարվում ամբողջական, եթե համալսարանը չի ստացել ընդունելության քննությունների պաշտոնական արդյունքները: 

2021 թվականի ընդունելության դիմում-հայտի ընդունման վերջնաժամկետներ

Անհրաժեշտ քննությունները և դիմում-հայտը պետք է հանձնել մինչև/ներառյալ դիմում-հայտի համապատասխան վերջնաժամկետի օրը:

Աշուն 2021 դիմում-հայտերի ընդունման վերջնաժամկետները հետևյալն են․

Վաղ ընդունելություն - Դեկտեմբեր 15, 2020
Կանոնավոր ընդունելություն - Մարտ 15, 2021
Շարունակելի ընդունելություն - Հունիս 15, 2021

Դիմում-հայտի քննարկման գործընթաց

Ընդունելության մասին որոշումները կայացվում են դիմորդի փաստաթղթերի համապարփակ դիտարկման արդյունքում: Նախապես ստուգվում է յուրաքանչյուր դիմումի` ընդունելության պահանջների համապատասխանությունը, որից հետո ընդունելության հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրում և քննարկում է ընդունելության պահանջներին բավարարող ամբողջական դիմումները: Ընտրության գործընթացը կարող է ներառել նաև հարցազրույց: 

Քանի որ ընդունելությունը մրցակցային է, հանձնաժողովը հաշվի է առնում դիմումի.

- Ամբողջական դիմում-հայտը
- Կրթությունը (ՄՈԳ)
- Ընդունելության քննության պաշտոնական գնահատականները (մաթեմատիկա և անգլերեն)
- Երկու շարադրությունները
- Արտադասարանային աշխատանքները
- Կամավորական աշխատանքները
- Անհրաժեշտության դեպքում՝ հարցազրույցը

Թիրախային գնահատականներ

Անգլերենի քննություն

TOEFL iBT: 79 IELTS Academic: 6.5

Մաթեմատիկայի քննություն

Գործարարություն Անգլերեն և հաղորդակցություն, Քաղաքականություն և պետական կառավարում Համակարգչի գիտություն, Ճարտարագիտություն, Տվյալների գիտություն
SAT 630 510 670
ACT 27 19 28

Ներկայացված թիրախային գնահատականները միայն տեղեկատվական բնույթ են կրում։ Պետք է հաշվի առնել, որ ներկայացված թիրախային միավորները գերազանցելը չի հանդիսանում ընդունելության երաշխիք։ Միևնույն ժամանակ, թիրախային միավորները չհաղթահարելու դեպքում Ձեր դիմում-հայտը կարող է դիտարկվել պայմանական ընդունելության համար։ Բակալավրի ընդունելության սկզբունքը նաև սահմանում է քննության գնահատականների միավորներ, որոնք չգերազանցելու դեպքում դիմորդը մեխանիկորեն մերժվում է` առանց դիմում հայտի քննարկման: Մանրամասների համար այցելե ՛ք admissions.aua.am/ugrad-denial կայքէջ:

2020 թվականին ընդունված դիմորդների քննությունների միջին գնահատականները
  Գործարարություն Անգլերեն և հաղորդակցություն Համակարգչի գիտություն Տվյալների գիտություն Ճարտարագիտություն
TOEFL iBT 93,8 91,4 93,3 97,1 93,2
IELTS Academic 6,9 6,8 6,8 7,3 6,8
SAT 703 587,3 734,7 744,7 732,4
ACT 31,5 24,7 30,4 32,6 32

ՀԱՀ բակալավրի ծրագրի Աշուն 2020 (ներառյալ Գարուն 2021) և Աշուն 2021 ուսումնական տարիների վարձ (ՀՀ դրամ)


Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և Հայաստանի հատուկ անձնագիր ունեցող անձիք Միջազգային Ուսանողներ
Գործարարություն 2,250,000  4,250,000 
Մնացած ծրագրեր 1,700,000  3,700,000 
Ուսանողի ծառայության վճար 25,000 

Ընդունելության օրացույց

Այցելեք ՛ admissions.aua.am/undergraduate-events կայքէջ՝ բոլոր միջոցառումների, ինչպես նաև գրանցվելու ընթացակարգի մասին տեղեկանալու համար: Նշված միջոցառումներն ավելի լավ կուղղորդեն Ձեզ ընդունելության ընթացակարգի հարցում:


Բաց դռների օր 

Մեկօրյա ծրագիր, որը ներկայացնում է՝ 

  • Կրթական ծրագրերը  
  • Ընդունելության գործընթացը 
  • Ֆինանսական օժանդակության մեթոդները 
  • Մեր շենքային համրարությունները 
  • Եվ այլն

Տեղեկատվական միջոցառումներ

Մեկ ժամանոց միջոցառումներ, որոնք ներկայացնում են՝ 

  • ՀԱՀ-ը 
  • Դիմում-հայտի լրացման կարգը 
  • Ֆինանսական օժանդակության մեթոդները 
  • Շարադրություն գրելու կարգը 
  • Ընդունելության հարցազրույցի պատրաստման կարգը

Բաց դասեր

Իրական դասեր, որոնցով կարող եք բացահայտել ՀԱՀ-ի կրթական կյանքը:


Հաճախակի տրվող հարցեր


Այս ընդհանուր պատասխաններում որևէ կոնկրետ հարցի բացակայության դեպքում, խնդրում ենք կապվել Ընդունելության գրասենյակ` էլեկտրոնային նամակ հղելով [email protected] հասցեին կամ զանգահարել 060 61 27 50 համարով:

1. Որքա՞ն է բակալավրի կոչում շնորհող ուսումնական ծրագրերի տևողությունը:

ՀԱՀ-ի բակալավրի կոչում շնորհող ուսումնական ծրագրերի տևողությունը, սովորաբար, չորս տարի է` տարեկան երկու կիսամյակ, որոնցից յուրաքանչյուրի համար պահանջվում է 5 դասընթաց (15 միավոր):

2. Ո՞րն է դասավանդման լեզուն:

ՀԱՀ-ում դասավանդման լեզուն անգլերենն է: Որոշ դասընթացներ, ինչպիսիք են՝ հայոց լեզու և գրականությունը, ինչպես նաև հայոց պատմությունը, դասավանդվում են  հայերեն լեզվով: Հայոց լեզու և գրականության և պատմության դասընթացները դասավանդվում են անգլերեն լեզվով այն ուսանողների համար, ովքեր չեն տիրապետում հայերենին և, հետևաբար, այդ դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն չունեցող ուսանողների համար, որին կուղեկցի հայերենը որպես երկրորդ օտար լեզու:

3. Գոյություն ունի՞ որևէ առավելություն վաղ, կանոնավոր և շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետներից մեկով դիմելու դեպքում:

1-ին (վաղ) և 2-րդ (կանոնավոր) վերջնաժամկետների միջև միակ տարբերությունն այն է, որ դիմորդները վաղ վերջնաժամկետով դիմելիս ստանում են իրենց ընդունելության որոշումն ավելի շուտ: Եթե դիմում եք 3-րդ (շարունակելի) ընդունելության վերջնաժամկետով, ապա ձեր դիմում-հայտը կդիտարկվի տեղերի առկայության պարագայում:

4. Արդյո՞ք հնարավոր է վերադիմել նույն ուս. տարվա համար, եթե դիմորդը մերժվել է վերջնաժամկետներից մեկով դիմելիս:

Եթե դիմորդը դիմել է վաղ կամ կանոնավոր ընդունելության վերջնաժամկետով, նա կարող է վերադիմել համապատասխանաբար՝ կանոնավոր կամ շարունակելի վերջնաժամկետներով միայն այն դեպքում, եթե արդեն ստացել է իր որոշումը մինչև հաջորդ ընդունելության վերջնաժամկետը:

5. Ինչպե՞ս կարող է դիմորդը օգնություն ստանալ դիմումի լրացման վերաբերյալ:

ՀԱՀ-ի ընդունելության, ուսանողների համալրման և միջազգային ուսանողական հարցերի գրասենյակի աշխատակազմը կազմակերպում է դիմումի լրացման հետ կապված օգնության օրեր, որտեղ դիմորդներին ուղղություն է ցույց տրվում այն մասին, թե ինչպես ճիշտ լրացնել դիմումաձևը: Դիմորդները կարող են նաև զանգահարել (060 61 27 50) ՀԱՀ-ի ընդունելության գրասենյակ օր ու ժամ նշանակել անհատական խորհրդակցություն ստանալու համար: Տարածաշրջանի և միջազգային դիմորդները, ովքեր չեն կարողանա ներկայանալ համալսարան, կարող են իրենց հարցերը հղել [email protected] հասցեին:

6. Հնարավո՞ր է արդյոք բակալավրի աստիճանից հետո շարունակել մագիստրատուրան արտերկրում:

ՀԱՀ-ի դիպլոմը հավատարմագրված է WASC-ի կողմից: Ահա այն բոլոր հաստատությունների ցուցակը, որոնք հավատարմագրված են WASC-ի կողմից www.wscuc.org/institutions: Անկախ ամեն ինչից, դիմորդը, նախքան դիմելը իր նախընտրած համալսարանը, պետք է կապնվի տվյալ համալսարանի հետ՝ հաստատելու համար այնտեղ կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները:

7. Եթե դիմորդը ստացել է թիրախային գնահատականներ, արդյո՞ք վստահ լինենք, որ դիմորդի ընդունելությունն երաշխավորված է:

Եթե դիմորդը ստացել է թիրախային գնահատականներ, ընդունելությունը համալսարան երաշխավորված չէ: Ընդունելությունը համապարփակ է, այսինքն՝ ընդունվելիս հաշվի են առնվում դիմորդի քննության արդյունքները, դիմումը, դպրոցի գնահատականները, հարցազրույցը (ըստ անհրաժեշտության) և իր զբաղվածությունը (կամավորական աշխատանք, սպորտ, մրցանակներ և այլն):

8. Եթե դիմորդը հաճախել է ավագ դպրոց/քոլեջ և դասավանդման լեզուն եղել է անգլերեն, կարո՞ղ է նա ազատվել անգլերենի իմացության քննությունից:

Դիմորդը պետք է առնվազն 2 տարի հաճախած լինի անգլերենի ուսուցմամբ ավագ դպրոց/քոլեջ, որպեսզի կարողանա ազատվել անգլերենի իմացության քննությունից (waiver): Փոխարենը՝ դիմորդը ընդունվելիս պետք է դիմի լեզվից ազատման թեստի, որին կարող է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:

9. Եթե դիմորդը հանձնում է քննությունը վերջնաժամկետից առաջ, բայց ստանում քննության արդյունքը վերջնաժամկետից հետո, արդյո՞ք կարող է դա խնդիր հանդիսանալ դիմորդի համար այդ փուլով դիմելիս:

Եթե դիմորդը հանձնել է իր քննություն(ներ)ը վերջնաժամկետից առաջ կամ այդ օրը և դեռ չի ստացել արդյունք(ներ)-ի պատասխան(ներ)ը, նրա դիմումը կդիտարկվի այն  վերջնաժամկետով, որով նա դիմել է: 

Շատ կարևոր է քննությանը գրանցվելիս նշել ՀԱՀ–ի  գաղտնաբառ (նշված ստորև), որպեսզի քննության արդյունքները հասանելի լինեն մեզ համար, հակառակ դեպքում համալսարանը չի կարող հաշվի առնել դիմորդի քննության արդյունքները:

Քննության տեսակ Հաստատությունը հաստատող գաղտնաբառ
TOEFL iBT 4151
IELTS Academic The American University of Armenia - Office of Admissions
SAT 7257
ACT 6982
10. Ինչպե՞ս դիմել ֆինանսական օժանդակության:

Ուսման վարձին ուղղված աջակցություն

(Տրամադրվում է Հայաստանի քաղաքացիներին)

Ուսանողները կարող են դիմել ֆինանսական աջակցության՝ ներկայացնելով համապատասխան դիմումաձևը: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ուսման վարձին ուղղված աջակցությունը տրամադրվում է միայն Հայաստանի քաղաքացի ուսանողներին: Օժանդակությունը կարող է կազմել ամբողջ ուսման վարձի 25-90%-ը:

Ըստ ուսումնական առաջադիմության տրամադրվող կրթաթոշակ

Կրթաթոշակները շնորհվում են բարձր առաջադիմություն ունեցող արժանի ուսանողներին: Անհատների կողմից նվիրաբերվող կրթաթոշակները շնորհվում են ըստ նվիրատուի կողմից սահմանված չափանիշների: Հետևաբար՝ որոշ կրթաթոշակներ կարող են շնորհվել չափանիշներին համապատասխանող որևէ ուսանողի, մինչդեռ այլ կրթաթոշակներ կարող են տրամադրվել միայն Հայաստանի քաղաքացիներին կամ որոշակի մասնագիտություններ սովորող ուսանողների: Ուսանողները կրթաթոշակի համար դիմումաձև չեն ներկայացնում. կրթաթոշակ ստացողներն ընտրվում են, այնուհետև՝ տեղեկացվում այդ մասին:

Արտասահմանցի ուսանողների համար նախատեսված կրթաթոշակների մանրամասները ներկայացված են ՀԱՀ-ի կայքում  finaid.aua.am/international-scholarships and finaid.aua.am/aurora-gratitude-scholarships:

Ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարներով. (+374 60) 61 27 95; (+374 60) 61 27 98; (+374 60) 61 27 93 կամ կապնվեք հետևյալ էլ. հասցեով [email protected]: