Բակալավրի ծրագիր

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան կարող են դիմել ինչպես այն դիմորդները, ովքեր ցանկանում են ընդունվել առաջին կուրս այնպես էլ այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել այլ համալսարաններից:

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն` հաշվի առնելով դիմորդի ինչպես ակադեմիական այնպես էլ ոչ ակադեմիական հաջողությունները: ՀԱՀ ընդունելության որոշումը երբեք չի կայացվում հաշվի առնելով ընդամենը մեկ գործոն. մենք ուշադրություն ենք դարձնում գիտական վկայականներին, քննությունների արդյունքներին, արտադասարանային և կամավորական գործունեությանը ևայլն:

Ուսումնական ծրագրեր

ՀԱՀ-ն առաջարկում է բակալավրի քառամյա ծրագրեր Գործարարության, Անգլերեն և հաղորդակցության, Քաղաքականության և պետական կառավարոման, Համակարգչային գիտության, Ճարտարագիտության և Տվյալագիտության մասնագիտացումներով: Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը կազմում են հանրակրթական համակարգի մի մաս և ապահովում են այնպիսի մասնագետներ, ովքեր բազմակողմանիորեն զարգացած են, ունեն վերլուծական և ստեղծագործական միտք, կարող են ինքնուրույն ուսումնառել, հասկանալ տարբեր մտածելակերպեր, համագործակցել և արդյունավետ հաղորդակցվել տարբեր մշակույթների և ոլորտների անձանց հետ։
Կարդալ ավելին

Ընտրման կարգ եվ ՀԱՀ ուսանողի նկարագիր

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն: Մենք ընտրում ենք այն ուսանողներին, ովքեր ունեն հմտություններ և կարողություններ գրանցելու հաջողություններ ուսումնառության ոլորտում և համապատասխանում են ՀԱՀ-ին կրթական ու աշխատանքային նպատականերին: Ձեր դիմումը հանձնելուց անմիջապես հետո այն ենթարկվում է տեխնիկական դիտարկման: Եթե Ձեր դիմումը համապատասխանում է պահանջներին, Բակալավրի ընդունելության հանձնաժողովը մանրամասնորեն ուսումնասիրում է Ձեր դիմումը, որի  ընթացքում հանձնաժողովը կարող է նաև հրավիրել Ձեզ հարցազրույցի: Երբ Ձեր դիմումը ամբողջական լինի, էլեկտրոնային նամակով կստանաք ծանուցում՝ Ձեր դիմումի կարգավիճակի մասին, ընդունելության վերջնաժամկետից 12 շաբաթ անց:

Քանի որ ՀԱՀ ընդունվելը մրցակցային է, հանձնաժողովը հաշվի է առնում և՛ ուսումնական, և՛անձնական տեղեկատվությունը` ներառյալ կրթական հիմքը, քննության պաշտոնական արդյունքները, արտադասարանային և կամավորական գործունեությունը, շարադրությունները, անհրաժեշտության դեպքում նաև հարցազրույցը:
Կարդալ ավելին

Դիմումի պահանջներ

ՀՀԱՀ դիմելը կարող է սարսափելի թվալ: Եթե Ձեզ հետաքրքրում է, թե ի՞նչ փաստաթղթեր են պահանջվում, ի՞նչ քննություններ, ո՞րտեղ պետք է դիմել և այլն, ապա Դուք ճիշտ տեղում եք։ Ընդունելության մասին մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք դիտարկել սույն էջը՝ համոզված լինելու, որ պատրաստ եք լիարժեք դիմում-հայտ ներկայացնել:  Կարդալ ավելին

Ուսման վարձ

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք ՀԱՀ-ում Ձեր ուսումնառության ֆինանասավորմանը` սկսած ընդունելությունից մինչև գիտական աստիճանի ստանալը: Ուսանողները պայմանագիր են կնքում ՀԱՀ-ի հետ, ըստ որի սահմանվում է ուսման վարձը մինչ պայմանագրի ավարտը: Բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:
Կարդալ ավելին

Ինչպես դիմել

Աշուն 2022 ընդունելության դիմում-հայտն այժմ հասանելի է։ Այն սկսելու համար ստեղծեք և հաստատեք ձեր անձնական էջը im.aua.am կայքում: Այնուհետև ընտրեք “Submit an Application for Admission to Undergraduate Study” տարբերակը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի պահպանել ձեր դիմում-հայտը և վերադառնալ՝ փոփոխություններ կատարելու համար:

Վերջնաժամկետներ

Ընդուելության գրասենյակը դիմումները թողարկում է վերջնաժամկետից շատ ավելի վաղ: Խիստ քաջալերում ենք սկսել լրացնել Ձեր դիմում հայտը հնարավորինս շուտ և հանձնել վերջնաժամկետից շատ ավելի վաղ: Վերջնաժամկետից հետո հանձնված յուրաքանչյուր դիմում փոխանցվում է ընդունելության հաջորդ փուլ: Այլ վերջնաժամկետ չլինելու դեպքում դիմումները պարզապես չեն քննարկվի:

Մենք հասկանում ենք, որ այս տարվա վերջնաժակետների փոքր-ինչ փոփոխությունները կարող են բացասական կերպով ազդել այն դիմորդների վրա, ովքեր արդեն գրանցվել են SAT և ACT քննությունների համար: Բարեբախտաբար Բակալավրի ընդունելության հանձնաժողովը կդիտարկի հետևյալ քննությունների արդյուննքները ըստ ներքոհիշյալ վերջնաժամկետների․

Վաղ ընդունելություն - Դեկտեմբեր 4 SAT և Դեկտեմբեր 11 ACT
Կանոնավոր ընդունելություն - Մարտ 12 SAT
Շարունակելի ընդունելություն - Հունիս 4 SAT և Հունիս 11 ACT

 

Մենք հորդորում ենք դիմել ՀԱՀ հնարավորինս շուտ: Վաղ, կանոնավոր և շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետների տարբերությունների մասին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետրյալ հղումով։  Կարդալ ավելին

Ինչպես վերադիմել

ՀԱՀ ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդներն ավելի շատ են քան հասանելի տեղերը: Եթե Դուք չեք ընդունվել ՀԱՀ, մենք ապագայում վերադիմելու հնարավորություն ենք ընձեռում:

Մինչ վերադիմելը, հորդորում ենք ծանոթանալ վերադիմելու ընթացակարգին`համոզված լինելու համար, որ համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին:
Կարդալ ավելին

Հաճախ տրվող հարցեր

Այս էջում տեղ գտած տեղեկատվությունը ընդհանուր է և ենթակա է փոփոխության: Ծրագրերի, ընդունելության ընթացակարգի և այլնի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս ստուգել Ձեր նախընտրած ծրագրի կայքը ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բակալավրի ընունելության քաղաքականությունըԵթե չեք գտել Ձեր հարցի պատասխանը այս բաժնում , խնդրում ենք էլէկտրոնային նամակ ուղարկել Ընդունելության գրասենյակ հետևյալ էլ. հասցեով [email protected]:
Կարդալ ավելին

            »  Ծրագրեր
            »  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
            »  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
            »  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
            »  ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
            »  ԸՆՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳ
            »  ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
            »  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ
            »  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ
            »  ԱՅԼ

Թռուցիկներ

Եթե Ձեզ հետաքրքիր է տեսնել  PDF ֆորմատով թռուցիկները բակալավրի ընդունելության ընթացակարգի, ուսման վճարի, ֆինանսական օժանդակության, կրթական ծրագրերի կամ ընդունելության քննություններին պատրաստվելու վերաբերյալ, ապա այցելեք մեր թռուցիկների էջը:
Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները

ՀԱՀ-ում ուսանողները հայտնվում են մի համայնքում, որը մարտահրավերներ է նետում,տալով նոր գաղափարներ և տրամադրում է կրթություն` ամբողջ կյանքի համար: Մեր ուսանողներից շատերի համար ՀԱՀ-ն դառնում է երկրորդ ընտանիք: Գրեթե 2000 ուսանողներից յուրաքանչյուրն ունի ՀԱՀ-ը զգալու իր ուրույն հնարավորությունը: Ուսանողական խորհուրդի, ուսանողական ակումբների, ուսանողական ծառայությունների, հետազոտական կենտրոնների, ուսումնական պրակտիկաի, մեր գրադարանի, միջազգային կարգի դասախոսական կազմի միջոցով: Կարդացեք իրենց պատմությունները և իմացեք ավելին ՀԱՀ–ում իրենց փորձի մասին:
Կարդալ ավելին