Բակալավրական ծրագիր

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան կարող են դիմել ինչպես այն դիմորդները, որանք ցանկանում են ընդունվել առաջին կուրս այնպես էլ այն ուսանողները, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել այլ համալսարաններից:

ՀԱՀ-ը իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն` հաշվի առնելով դիմորդի ինչպես ակադեմիական այնպես էլ ոչ ակադեմիական հաջողությունները: ՀԱՀ ընդունելության որոշումը երբեք չի կայացվում մեկ գործոնի հիման վրա. մենք ուշադրություն ենք դարձնում կրթական վկայականներին և ձեռքբերումներին, քննությունների արդյունքներին, արտադասարանային և կամավորական գործունեությանը ևայլն:

Ուսումնական ծրագրեր

ՀԱՀ-ը  առաջարկում է քառամյա բակալավրական ծրագրեր Գործարարության, Անգլերեն և հաղորդակցության, Քաղաքականության և պետական կառավարման, Համակարգչային գիտության, Տվյալագիտության, Ճարտարագիտության և Քույրական գործի մասնագիտացումներով: Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը կազմում են հանրակրթական համակարգի մի մաս և պատրաստում են այնպիսի մասնագետներ, որոնք բազմակողմանիորեն զարգացած են, ունեն քննախույզ և ստեղծագործ միտք, կարող են ինքնուրույն ուսումնառել, հասկանալ տարբեր մտածելակերպեր, համագործակցել և արդյունավետ հաղորդակցվել տարբեր մշակույթների և ոլորտների անձանց հետ։
Կարդալ ավելին

Ընտրման կարգ եվ ՀԱՀ ուսանողի նկարագիր

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն: Մենք ընտրում ենք այն դիմորդներին, որոնք ունեն հմտություններ և կարողություններ, հաջողություններ գրանցելու ուսումնառության մեջ և որոնց կրթական ու աշխատանքային նպատակներին ՀԱՀ-ը համապատասխանում է: Ձեր դիմումը հանձնելուց անմիջապես հետո այն ենթարկվում է տեխնիկական գնահատման: Եթե Ձեր դիմումը համապատասխանում է պահանջներին, բակալավրիատի ընդունելության հանձնաժողովը մանրամասնորեն ուսումնասիրում է Ձեր դիմումը: Ընդունելության վերջնաժամկետից 10 շաբաթ անց էլեկտրոնային նամակով կստանաք ծանուցում՝ Ձեր դիմումի կարգավիճակի մասին:

Քանի որ ՀԱՀ ընդունվելը մրցակցային է, հանձնաժողովը հաշվի է առնում և՛ ուսումնական, և՛անձնական տվյալները` ներառյալ կրթական հիմքը, ընդունելության քննության պաշտոնական արդյունքները, արտադասարանային և կամավորական գործունեությունը, շարադրությունները, անհրաժեշտության դեպքում նաև հարցազրույցը:
Կարդալ ավելին

Դիմումի պահանջներ

ՀԱՀ դիմելը կարող է ոչ սովորական թվալ: Եթե  վստահ չեք, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեք, ինչ քննություններ պետք է հանձնեք, որտեղ պետք է դիմեք և այլն, ապա Դուք ճիշտ տեղում եք։ Ընդունելության մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք դիտարկել սույն էջը՝ համոզված լինելու, որ պատրաստ եք լիարժեք դիմում-հայտ ներկայացնել:  Կարդալ ավելին

Ուսման վարձ

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք ՀԱՀ-ում Ձեր ուսումնառության ֆինանսավորմանը` սկսած ընդունելությունից մինչև գիտական աստիճանի ստանալը: Ուսանողները պայմանագիր են կնքում ՀԱՀ-ի հետ, ըստ որի սահմանվում է ուսման վարձը մինչ պայմանագրի ավարտը: Բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:
Կարդալ ավելին

Ինչպես դիմել

Աշուն 2023 ընդունելության դիմում-հայտն հասանելի կլինի հոկտեմբերի վերջին. Մինչ այդ, խնդրում ենք դիտարկել Դիմումի պահանջները էջը.

Վերջնաժամկետներ

Ընդուելության գրասենյակը դիմումները թողարկում է վերջնաժամկետից շատ ավելի վաղ: Խիստ քաջալերում ենք սկսել լրացնել Ձեր դիմում հայտը հնարավորինս շուտ և հանձնել վերջնաժամկետից շատ ավելի վաղ: Վերջնաժամկետից հետո հանձնված յուրաքանչյուր դիմում փոխանցվում է ընդունելության հաջորդ փուլ: Այլ վերջնաժամկետ չլինելու դեպքում դիմումները պարզապես չեն քննարկվի:

Վաղ, կանոնավոր և շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետների տարբերությունների մասին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։  Կարդալ ավելին

Ինչպես վերադիմել

ՀԱՀ ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդներն ավելի շատ են քան հասանելի տեղերը: Եթե Դուք չեք ընդունվել ՀԱՀ, մենք ապագայում վերադիմելու հնարավորություն ենք ընձեռում:

Մինչ վերադիմելը, հորդորում ենք ծանոթանալ վերադիմելու ընթացակարգին`համոզված լինելու համար, որ համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին:
Կարդալ ավելին

Հաճախ տրվող հարցեր

Այս էջում տեղ գտած տեղեկատվությունը ընդհանուր է և ենթակա է փոփոխության: Ծրագրերի, ընդունելության ընթացակարգի և այլնի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս ստուգել Ձեր նախընտրած ծրագրի կայքը ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բակալավրի ընդունելության քաղաքականության կանոններըԵթե չեք գտել Ձեր հարցի պատասխանը այս բաժնում, խնդրում ենք էլէկտրոնային նամակ ուղարկել Ընդունելության գրասենյակ հետևյալ էլ. հասցեով [email protected]:
Կարդալ ավելին

            »  Ծրագրեր
            »  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
            »  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
            »  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
            »  ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
            »  ԸՆՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳ
            »  ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
            »  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ
            »  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ
            »  ԱՅԼ

Թռուցիկներ

Եթե Ձեզ հետաքրքիր է տեսնել  PDF ֆորմատով թռուցիկները բակալավրի ընդունելության ընթացակարգի, ուսման վճարի, ֆինանսական օժանդակության, կրթական ծրագրերի կամ ընդունելության քննություններին պատրաստվելու վերաբերյալ, ապա այցելեք մեր թռուցիկների էջը:
Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները

ՀԱՀ-ում ուսանողները հայտնվում են մի համայնքում, որը մարտահրավերներ է նետում, տալիս է նոր գաղափարներ, և զինում է գիտելիքով` ամբողջ կյանքի համար: Մեր ուսանողներից շատերի համար ՀԱՀ-ը դառնում է երկրորդ ընտանիք: Գրեթե 2,000 ուսանողներից յուրաքանչյուրն ունի ՀԱՀ-ը փորձառելու իր ուրույն հնարավորությունը: Ուսանողական խորհուրդի, ուսանողական ակումբների, ուսանողական ծառայությունների, հետազոտական կենտրոնների, ուսումնական պրակտիկայի, մեր գրադարանի, միջազգային կարգի դասախոսական կազմի միջոցով: Կարդացեք իրենց պատմությունները և իմացեք ավելին ՀԱՀ–ում իրենց փորձի մասին:
Կարդալ ավելին