Բակալավրական ծրագիր

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան կարող են դիմել ինչպես այն դիմորդները, որոնք ցանկանում են ընդունվել առաջին կուրս, այնպես էլ այն ուսանողները, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել այլ համալսարաններից:

ՀԱՀ-ը իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն` հաշվի առնելով դիմորդի ինչպես ակադեմիական, այնպես էլ ոչ ակադեմիական հաջողությունները: ՀԱՀ ընդունելության որոշումը երբեք չի կայացվում մեկ գործոնի հիման վրա. մենք ուշադրություն ենք դարձնում ակադեմիական  ձեռքբերումներին, քննությունների արդյունքներին, արտադասարանական և կամավորական գործունեությանը ևայլն:

Ուսումնական ծրագրեր

ՀԱՀ-ն  առաջարկում է բակալավրի քառամյա կրթական ծրագրեր հետևալ մասնագիտացումներով՝ Գործարարություն, Անգլերեն և հաղորդակցություն, Քաղաքականության և պետական կառավարում, Համակարգչային գիտություն, Տվյալագիտություն, Ճարտարագիտություն, Շրջակա միջավայր և կայունության գիտություններ և Քույրական գործ: Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը կազմում են հանրակրթական համակարգի մի մաս և պատրաստում են այնպիսի մասնագետներ, որոնք բազմակողմանիորեն զարգացած են, ունեն քննախույզ և ստեղծագործ միտք, կարող են ինքնուրույն ուսումնասիրել և հասկանալ տարբեր մշակույթներ, ինչպես նաև, արդյունավետ համագործակցել այլ ոլորտների անձանց հետ։
Կարդալ ավելին

Ընտրման կարգ եվ ՀԱՀ ուսանողի նկարագիրը

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն: Մենք ընտրում ենք այն դիմորդներին, որոնք ունեն համապատասխան հմտություններ և կարողություններ՝ ուսումնառության մեջ հաջողություններ գրանցելու համար, և որոնց կրթական ու աշխատանքային նպատակներին ՀԱՀ-ը համապատասխանում է: Ձեր դիմումը հանձնելուց անմիջապես հետո այն ենթարկվում է տեխնիկական գնահատման: Եթե Ձեր դիմումը համապատասխանում մեր է պահանջներին, բակալավրիատի ընդունելության հանձնաժողովը մանրամասնորեն ուսումնասիրում է այն: Ընդունելության վերջնաժամկետից 10 շաբաթ անց էլեկտրոնային նամակով ստանում եք ծանուցում՝ Ձեր դիմումի կարգավիճակի մասին:

Քանի որ ՀԱՀ ընդունվելը մրցակցային է, հանձնաժողովը հաշվի է առնում դիմորդի և՛ ուսումնական, և՛ անձնական տվյալները` ներառյալ կրթական հիմքը, ընդունելության քննության պաշտոնական արդյունքները, արտադասարանական և կամավորական գործունեությունը, շարադրությունները, անհրաժեշտության դեպքում նաև հարցազրույցը:
Կարդալ ավելին

Դիմումի պահանջներ

ՀԱՀ դիմելը կարող է մի փոքր բարդ թվալ: Եթե  վստահ չեք, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնել, ինչ քննություններ պետք է հանձնել, որտեղ պետք է դիմել և այլն, ապա Դուք ճիշտ տեղում եք։ Ընդունելության մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք դիտարկել սույն էջը՝ համոզված լինելու, որ պատրաստ եք լիարժեք դիմում-հայտ ներկայացնել:  Կարդալ ավելին

Ուսման վարձ

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ՀԱՀ-ում Ձեր ուսումնառության ֆինանսավորմանը` սկսած ընդունելությունից մինչև կրթական աստիճան ստանալը: Ուսանողները պայմանագիր են կնքում ՀԱՀ-ի հետ, ըստ որի՝ սահմանվում է ուսման վարձի չափը՝ մինչև պայմանագրի ավարտը: Բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:
Կարդալ ավելին

Ինչպես դիմել

Աշուն 2024 ընդունելության դիմում-հայտը հասանելի կլինի նոյեմբերի 1-ին: Մինչ այդ, խնդրում ենք դիտարկել Դիմումի պահանջները էջը.

Վերջնաժամկետներ

Վաղ, կանոնավոր և շարունակելի ընդունելության վերջնաժամկետների տարբերությունների մասին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

Ինչպես վերադիմել

ՀԱՀ ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդներն ավելի շատ են, քան՝ հասանելի տեղերը: Եթե Դուք չեք ընդունվել ՀԱՀ, մենք ապագայում վերադիմելու հնարավորություն ենք ընձեռում:

Մինչ վերադիմելը, սակայն, հորդորում ենք ծանոթանալ վերադիմելու ընթացակարգին` համոզված լինելու համար, որ համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին:
Կարդալ ավելին

Հաճախ տրվող հարցեր

Այս էջում տեղ գտած տեղեկատվությունը ընդհանուր է և ենթակա է փոփոխման: Ծրագրերի, ընդունելության ընթացակարգի և այլ հարցերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս ստուգել Ձեր նախընտրած ծրագրի պաշտոնական կայքը, ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բակալավրի ընդունելության քաղաքականության կանոններըԵթե չեք գտել Ձեր հարցի պատասխանը այս բաժիններում, խնդրում ենք էլեկտրոնային նամակ ուղարկել Ընդունելության գրասենյակ՝ [email protected] հասցեով:
Կարդալ ավելին

            » ԾՐԱԳՐԵՐ
            »  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
            »  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
            »  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
            »  ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
            »  ԸՆՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳ
            »  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ
            »  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ
            »  ԱՅԼ

Թռուցիկներ

Եթե ցանկանում եք տեսնել բակալավրի ընդունելության ընթացակարգի, ուսման վճարի, ֆինանսական օժանդակության կամ կրթական ծրագրերի վերաբերյալ PDF ֆորմատով թռուցիկները, ապա այցելեք մեր թռուցիկների էջը:
Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները

ՀԱՀ-ում ուսանողները հայտնվում են մի համայնքում, որը մարտահրավերներ է նետում, տալիս է նոր գաղափարներ և զինում է գիտելիքով` ամբողջ կյանքի համար: Մեր ուսանողներից շատերի համար ՀԱՀ-ը դառնում է երկրորդ ընտանիք: Գրեթե 2,000 ուսանողներից յուրաքանչյուրն ունի ՀԱՀ-ը փորձառելու իր ուրույն հնարավորությունը ուսանողական խորհրդի, ուսանողական ակումբների, ուսանողական ծառայությունների, հետազոտական կենտրոնների, ուսումնական պրակտիկայի, գրադարանի, միջազգային կարգի դասախոսական կազմի միջոցով: Կարդացե՛ք իրենց պատմությունները և իմացե՛ք ավելին ՀԱՀ–ում իրենց փորձառության մասին:
Կարդալ ավելին