Բակալավրի ծրագիր

View


Հայաստանի ամերիկյան համալսարան կարող են դիմել ինչպես այն դիմորդները, ովքեր ցանկանում են ընդունվել առաջին կուրս այնպես էլ այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել այլ համալսարաններից:
ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն` հաշվի առնելով դիմորդի ինչպես ակադեմիական այնպես էլ ոչ ակադեմիական հաջողությունները:
ՀԱՀ ընդունելության որոշումը երբեք չի կայացվում հաշվի առնելով ընդամենը մեկ գործոն. մենք ուշադրություն ենք դարձնում գիտական վկայականներին, քննությունների արդյունքներին, արտադասարանային և կամավորական գործունեությանը և ավելին:

Ուսումնական ծրագրեր

ՀԱՀ-ն առաջարկում է բակալավրի քառամյա ծրագրեր Գործարարության, Անգլերեն և հաղորդակցության, Համակարգչային գիտության, Ճարտարագիտության և Տվյալագիտության մասնագիտացումներով: Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը հումանիտար կրթության մի մասն են կազմում և ապահովում են մասնագետներ, ովքեր բազմակողմանիորեն զարգացած են, ովքեր ունեն վերլուծական միտք և ստեղծագործ են, ովքեր կարող են ինքնուրույն ուսումնառել, հասկանալ տարբեր մտածելակերպեր, աշխատել համագործակցելով և արդյունավետ հաղորդակցվել տարբեր մշակույթների և ոլորտների անձանց հետ
Կարդալ ավելին

Ընդունելության կարգ եվ ՀԱՀ ուսանողի նկարագիր

ՀԱՀ-ն իրականացնում է համապարփակ ընդունելություն: Մենք ընտրում ենք այն ուսանողներին, ովքեր ունեն հմտություններ և կարողություններ գրանցելու հաջողություններ ուսումնառության ոլորտում և ում կրթական ու աշխատանքային նպատակաները համապատասխանում են ՀԱՀ-ին: Ձեր դիմումը հանձնելուց անմիջապես հետո այն ենթարկվում է տեխնիկական դիտարկման: Եթե Ձեր դիմումը համապատասխանում է պահանջներին, ընդունող հանձնաժողովը մանրամասնորեն ուսումնասիրում է Ձեր դիմումը, որի շրջանակներում հանձնաժողովը կարող է նաև հրավիրել Ձեզ հարցազրույցի: Երբ Ձեր դիմումը ամբողջական լինի, էլեկտրոնային նամակով կստանաք ծանուցում Ձեր դիմումի կարգավիճակի մասին՝ դիմումի վերջնաժամկետից 12 շաբաթ անց:

Քանի որ ՀԱՀ ընդունվելը մրցակցային է, հանձնաժողովը հաշվի է առնում և՛ուսումնական և՛անձնական տեղեկատվությունը`ներառյալ կրթական հիմքը, քննության պաշտոնական արդյունքները, արտադասարանային և կամավորական գործունեությունը, շարադրությունները, անհրաժեշտության դեպքում նաև հարցազրույցը:
Կարդալ ավելին

Դիմումի պահանջներ

ՀԱՀ դիմելը կարող է սարսափելի թվալ: Միգուցե ցանկանում եք իմանալ ինչ փաստաթղթեր են պետք հանձնել, ինչ քննություններ պետք է հանձնեք, որտեղ պետք է դիմեք և այլն: Ընդունելության մասին մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք դիտարկել սույն էջը և համոզված լինեք, որ լավ պատրաստված եք ամբողջական դիմում հայտ ներկայացնելու համար:
Կարդալ ավելին

Ուսման վարձ

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք ՀԱՀ-ում Ձեր ուսումնառության ֆինանասավորմանը`սկսած ընդունելությունից մինչև գիտական աստիճանի ստանալը: Ուսանողները պայմանագիր են կնքում ՀԱՀ-ի հետ, ըստ որի սահմանվում է ուսման վճարը մինչ պայմանագրի ավարտը: Բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:     Կարդալ ավելին

Ինչպես դիմել

2020 թվականի աշնան դիմումները կարող եք գտնել հետևյալ հղումով im.aua.am. Դիմումը սկսելու համար, նախ ստեղծեք և հաստատեք Ձեր անձնական էջը: Մինչ դիմումը սկսելը խորհուրդ ենք տալիս դիտարկել ընդունելության պահանջները:

Վերջնաժամկետներ

2020 թվականի աշնանային ընդունելության վերջնաժամկետներն են`

Վաղ ընդունելություն-Դեկտեմբեր 15, 2019
Կանոնավոր ընդունելություն- Մարտ 31, 2020
Շարունակելի ընդունելություն- Հունիս 15, 2020

Եթե ցանկանում եք իմանալ վաղ, կանոնավոր և շարունակելի դիմումների տարբերության մասին, ապա գնացեք այս հղումով: Կփորձենք բացատրել դրանց տարբերությունը այստեղ:   Կարդալ ավելին

Ինչպես վերադիմել

ՀԱՀ ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդներն ավելի շատ են քան հասանելի տեղերը: Եթե Դուք չեք ընդունվել ՀԱՀ, մենք ապագայում վերադիմելու հնարավորություն ենք ընձեռում:

Մինչ վերադիմելը, հորդորում ենք ծանոթանալ վերադիմելու քաղաքականությանը`համոզված լինելու համար, որ համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին: 
Կարդալ ավելին

Հաճախ տրվող հարցեր

Այս էջում տեղ գտած տեղեկատվությունը ընդհանուր է և այն կարող է ենթակա լինել փոփոխության: Ծրագրերի, ընդունելության ընթացակարգի և այլնի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս ստուգել Ձեր նախընտրած ծրագրի կայքը ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բակալավրի ընունելության քաղաքականությունըԵթե չեք գտել Ձեր հարցի պատասխանը այս բաժնում , խնդրում ենք էլէկտրոնային նամակ ուղարկել Ընդունելության գրասենյակ հետևյալ էլ. հասցեով [email protected]:
Կարդալ ավելին

Թռուցիկներ

Եթե Ձեզ հետաքրքիր է տեսնել  PDF ֆորմատով թռուցիկները բակալավրի ընդունելության ընթացակարգի, ուսման վճարի, ֆինանսական օժանդակության, կրթական ծրագրերի կամ ընդունելության քննություններին պատրաստվելու վերաբերյալ, ապա այցելեք մեր թռուցիկների էջը:
Կարդալ ավելին

Այցելեք մեզ

Միացեք համալսարանում տեղի ունեցող բազում միջոցառումներին: Մենք կազմակերպում ենք ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՕՐԵՐՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՍԵՍՍԻԱՆԵՐ և ԲԱՑ ԴԱՍԵՐ տարվա ընթացքում տարբեր ժամանակահատվածներում:
Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները

ՀԱՀ-ում ուսանողները հայտնվում են մի համայնքում, որը մարտահրավերներ է նետում,տալով նոր գաղափարներ և տրամադրում է կրթություն` ամբողջ կյանքի համար: Մեր ուսանողներից շատերի համար ՀԱՀ-ն դառնում է երկրորդ ընտանիք: Գրեթե 2000 ուսանողներից յուրաքանչյուրն ունի ՀԱՀ-ը զգալու իր ուրույն հնարավորությունը. Ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական ակումբներ, ուսանողական ծառայություններ, հետազոտական կենտրոններ, ուսումնական պրակտիկա, մեր գրադարանը, միջազգային կարգի դասախոսական կազմ: Կարդացեք իրենց պատմությունները և իմացեք ավելին ՀԱՀ–ում իրենց փորձի մասին:
Կարդալ ավելին