Ինչպես վերադիմել

Հայաստանում ամերիկյան համալսարան ընդունելությունը մրցակցային է, քանի որ դիմորդների թիվն ավելի մեծ է քան հասանելի տեղերը: Եթե Դուք չեք ընդունվել ՀԱՀ, մենք խրախուսում ենք Ձեզ վերադիմել ապագայում:

Մինչ վերադիմելը, խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ վերադիմում ներկայացնելու քաղաքականությանը` համոզվելու համար արդյոք համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին: Եթե վերադիմում եք մագիստրոսական ծրագրերին, խնդրում ենք ծանոթանալ Մագիտսրոսական ծրագրերի ընդունելության քաղաքականության 8-րդ կետին: Եթե վերադիմում եք բակալավրի կրթական ծրագրերին, խնդրում ենք դիտարկել Բակալավրի կրթական ծրագրերի ընդունելության քաղաքականության կետ #4-ը: Ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը վերաբերում է ՀԱՀ-ի և՛ բակալավրի, և՛ մագիստրոսական կրթական ծրագրերին:

 

Դիմում-հայտ
Եթե նախկինում Ձեր դիմում-հայտը մերժվել է, տեխնիկապես համարվել է անհամապատասխան կամ անավարտ, Դուք պետք է ներկայացնեք նոր դիմում-հայտ, ներառյալ երաշխավորագիր նամակներ (մագիստրոսական ծրագրերի համար) և դիմումի միջուկ: Եթե ընդունվել եք ՀԱՀ, բայց չեք ցուցակագրվել կամ տարկետում չեք վերցրել, Դուք նույնպես պետք է վերադիմեք: Ընդունելության պահանջները կարող են փոխվել ըստ տարիների, այդ իսկ պատճառով պետք է համապատասխանեք ներկայիս պահանջներին: Ձեզնից նաև կպահանջվի վճարել չհատուցվող դիմումավճար:
Չնայած, որ մենք խորհուրդ չենք տալիս վերադիմել նույն ուսումնական տարվա ընթացքում, եթե նախընտրում եք այդպես վարվել, ապա կարիք չի լինի ներկայացնել դիպլոմի միջուկ(ներ)ը, դիպլոմ(ներ)ը, վկայական(ներ)ը և այլ կից փաստաթղթերը, որոնք արդեն ներկայացրել եք նախնական դիմում-հայտ ներկայացնելիս: Այնուամենայնիվ, մենք հորդորում ենք նոր տեղեկատվություն կամ ապացույց ներկայացնել, որը կփաստի, որ Դուք կարող եք հաջողություններ գրանցել ՀԱՀ-ում ուսումնառության ընթացքում:

 


Քննության արդյունքներ

Պահանջներին համապատասխանելու համար, մենք խորհուրդ ենք տալիս վերահանձնել ցանկացած քննություն, որից ցածր միավոր եք ստացել: Այնուամենայնիվ, եթե Ձեր քննության արդյունքները դիմելիս վավեր են, կարիք չունեք նորից հանձնելու: Ձեր դիմում-հայտի մեջ պետք է ներկայացնեք Ձեր քննության արդյունքները: Եթե Ձեր քննության արդյունքները այլևս վավեր չեն, ապա պետք է նորից հանձնեք պահանջվող քննությունները:

 


Քննության արդյունքների վավերականությունը

  • SAT և ACT: քննության օրից 3 տարի
  • TOEFL iBT: քննության օրից 2 տարի
  • IELTS Academic: քննության օրից 2 տարի
  • GRE/GMAT/LSAT: քննության օրից 5 տարի


Երաշխավորագիր նամակներ (միայն մագիստրոսական ծրագրերի համար)
Մենք խրախուսում ենք ներկայացնել նոր երաշխավորագիր նամակներ, քանի որ դրանք մեզ օգնում են ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ առաջընթաց եք ունեցել նախորդ դիմումից ի վեր: Այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք պահել Ձեր հին երաշխավորագրերը, քանի որ դրանք մեկ տարի վավեր են համարվում:


Համալսարանից դուրս մնացած ուսանողներ
Եթե Դուք համալսարանից դուրս եք մնացել, ապա մեկ տարի չեք կարող ընդունվել համալսարան կամ համալրվել որևէ մագիստրոսի կամ վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրում, ինչպես նաև աստիճան չշնորհող դասընթացում: Հավելյալ տեղեկատվության համար խնդրում ենք դիտարկել մեր Փորձաշրջանի և համալսարանից դուրս մնալու քաղաքականությունը:


Խորհուրդ վերադիմող դիմորդներին

Նոր մոտեցում ցուցաբերեք Ձեր դիմում-հայտը լրացնելիս: Ավելացրեք նոր տեղեկատվություն, որը կարող է օգտավետ լինել դիմում-հայտի դիտարկման գործընթացում: Եվ եթե հնարավոր է, աշխատեք Ձեր թույլ կողմերի վրա: Դրանք կարող են լինել Ձեր ընդունելության քննությունները, գնահատականները, արտադասարանային/կամավորական աշխատանքները, նպատակի շարադրանքը և մասնագիտական փորձը: